remove index.php in laravel url

حذف index.php از url سایت ها برای همیشه در htaccess (مخصوصا لاراول)

باسلام خدمت شما بازدیدکننده گرامی. کافی است کد زیر را در فایل htaccess روت مورد نظر بارگذاری کنید. RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET.*index\.php [NC] RewriteRule (.*?)index\.php/*(.*)$ /anjoman/$1$2 [R=301,NE,L] اگر سایت شما در سابدایرکتوری(یک پوشه یا چند پوشه داخل تر) قرار دارد، به ترتیب از anjoman شروع کنید به جایگزین کردن. مثلا اگر می خواهید بعد از حذف ادامه مطلب