درباره پیشرونده

پیشرونده توسط مهدی موسوی (سیدمحمدمهدی موسوی) تاسیس شده است. پیشرونده یعنی چیزی یا کسی است که با سرعت پیش می رود و بدون توقف پیشی می جوید. ماموریت پیشرونده کمک به جوانان کشور برای کسب درآمد و کارآفرینی در اینترنت است.

کسب و کار اینترنتی چیست؟

در واقع کسب و کار اینترنتی با زبانی ساده و قابل فهم به کاری گفته می شود که بخشی از آن یا تمامش در بستر اینترنت شکل گرفته باشد.

برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی چند راه وجود دارد؟

به طور کلی ۳ راه برای راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی پیش روی شماست:

۱- راه اندازی با استفاده از ابزارها و نرم افزاری های آماده

۲- یادگیری کدنویسی و راه اندازی آن با دستان خودتان

۳- سپردن کار به یک یا چند کدنویس متخصص

 

مخاطبان پیشرونده چه کسانی هستند؟

پیشرونده به اقشار مختلف جامعه کمک می کند تا در اینترنت کسب و کار خود را ایجاد کرده و آن را به سودآوری پایدار برسانند. علاوه بر این مورد، پیشرونده به صاحبان کسب و کارهای سنتی کمک می کند تا در اینترنت حضور پیدا کرده و به درآمد بیشتر دست یابند. تا زمانی که از طریق اینترنت به سودآوری پایدار نرسیده اید، مخاطب پیشرونده هستید.

 

پیشرونده چگونه به شما کمک می کند؟
پیشرونده می تواند:

۱- مربی شما در این مسیر باشد.

۲- محصولات آموزشی به شما ارائه دهد.

۳- جلسات مشاوره برایتان برگزار کند.

۴- میزبان شما در سمینارها و کارگاه های اختصاصی این حوزه باشد.

۵- در استارتاپ های مبتنی بر اینترنت شما سرمایه گذاری کند.